Nou Curs de  Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil SEMIPRESENCIAL

Homologat GVA IVAJ

DATES: Des del 10 fins al 26 de juliol de 2023

HORES PRESENCIALS: 100 horas

De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15 a 18h

HORES EN LÍNIA: 50 hores
A realitzar una vegada es finalitze el curs

HORES PRÀCTIQUES: 160 hores
A realitzar en finalitzar la part teòrica

LLOC: CASAL JOVE Borriana –Carrer Albert Einstein, 2, 12530 Borriana, Castelló

https://goo.gl/maps/dmULPAE1Q5BEwnxa9

Preu: 170,00

Per a inscriure’s en el curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT), l’alumnat haurà d’haver complit 16 anys abans de l’inici del curs i 18 anys abans de la finalització del curs per a l’expedició de la certificació corresponent. Per a rebre la titulació de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, l’alumnat haurà de tindre majoria d’edat.

El curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil té una duració de 310 hores, repartides en dues etapes: lectiva i pràctiques. El termini màxim per a cursar aquestes hores i complir tots els requisits finalitzen als 3 anys de la data d’inici del curs.

Inscripció i pagament al link: https://escolamonmagic.com/producto/monitor-a-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-infantil-i-juvenil-borriana-2/