CURSOS DE PREPARACIÓ EXÀMENS C1 I C2 DE LA JQCVCurs de preparació del nivell C1 de valencià

Del 6 de febrer al 5 de Juny

Dilluns de 19 -20:00 h

Taxa: 30 €*

Inscripcions; Link Inscripció C1Curs de preparació del nivell C2 de valencià

Del 6 de febrer al 5 de Juny

Dilluns de 18 a 19:00h

Taxa: 30 €*

Inscripcions:   Link inscripció C2Hi trobaràs:

Classes presencials (Casal Jove de Borriana)

- Plataforma virtual d'aprenentatge 

- Recursos didàctics (material d'aprenentatge, vídeoclasses, activitats didàctiques, vídeos, tallers d'escriptura...)

- Tutorització

- AssessoramentVols treure'n el millor partit? Apunta't!

*Descomptes:

- Titular de carnet Jove: 50%
- Membre de família nombrosa o monoparental: 50%
- Persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% 50%
- Dones que reuneixin la condició de víctima de violència de gènere, així com seus fills/es menors, persones dependents de la mateixa i / o acollides per elles 100%
- Obligats a el pagament que acreditin pertànyer en el moment de la sol·licitud a alguna associació o col·lectiu juvenil de la ciutat de Borriana degudament registrada d'acord amb la normativa d'aplicació 20%Els descomptes no són acumulables

#Borriana #Burriana
#AjuntamentBorriana #AyuntamientoBurriana