Nivell A1,1

Casal Jove de Borriana

Del 8 de novembre al 15 de desembre

Dimarts i dijous de 16:30 a 19:30 h

Preu: 30€

Preinscripció oberta: https://bit.ly/3fGBMLW

 

**Descomptes:

- Titular de Carnet Jove: 50%
- Membre de família nombrosa o monoparental: 
50%
- Persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% 
50%
- Dones que reuneixin la condició de víctima de violència de gènere, així com seus fills/es menors, persones dependents de la mateixa i / o acollides per elles 
100%
- Obligats a el pagament que acreditin pertànyer en el moment de la sol·licitud a alguna associació o col·lectiu juvenil de la ciutat de Borriana degudament registrada d'acord amb la normativa d'aplicació 
20%

Els descomptes no són acumulables