Cursos de Llengua de Signes. Nivells A1.1 i A 1.2
Organitzats per l' APESOCAS i el Casal Jove de Borriana
Inclosos en el marc comú europeu de referència per a les llengües
- Nivell A1.1 - Del 15 de febrer al 4 d'abril de 2020
- Nivell A1.2- Del 25 d'abril al 20 de juny de 2020
Dissabtes de 9:30 h a 13:30 hí (30h cada nivell)
Casal Jove Borriana
Preu: 30 € cada nivell (50% de descompte amb Carnet Jove, membres de families nombroses o monoparentals i persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a l'33%,)
Gratuït per a dones que reuneixin la condició de víctima de violència de gènere, així com els seus fills / es menors, persones dependents de la mateixa i / o acollides per elles

Inscripcions:
- Nivell A.1.1.: Grup complet
- Nivell A 1.2: https://bit.ly/2NtUCoA