proves JQCV

 

 

Classes de preparació per a la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que es realitzarà al mes de juny.
Del 15 d'octubrede  fins al 17 de desembre de 2018

Curs iniciat, inscripcions tancades.


 -C1 (Grau Mitjà):
Matí: dilluns de 10:00-12:00 h – Inici el 15/10
Vesprada: dilluns de 18:00-20:00 h- Inici 15/10


 -C2 (Grau Superior):
Matí: dimecres de 10:00-12:00 h – Inici el 17/10
Preu: 30 € (descompte del 20% si tens carnet jove o de família nombrosa)